Firma Pomiary Nieruchomości – Mateusz Olczak zaprasza do współpracy i korzystania z usług geodezyjnych w zakresie wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych :

 • map do celów projektowych (tradycyjne / numeryczne)
 • map sytuacyjno-wysokościowych
 • tyczenia obiektów budowlanych (sieci, przyłącza, budynki)
 • inwentaryzacji (dokumentacji powykonawczej) – budynków, przyłączy, instalacji technicznych
 • kartografii dla biznesu (dane przestrzenne dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem)
 • pomiarów powierzchni użytkowej obiektów budowlanych (np. pod najem lokalu lub
  w celu uzyskania kredytu hipotecznego)
 • inwentaryzacji zieleni oraz obiektów przyrodniczych (projekt architektury ogrodowej)
 • map wyrobisk górniczych
 • dokumentację geodezyjną dla Konserwatora zabytków i archeologa
 • dokumentację geodezyjną do wyłączenia z produkcji rolnej (odrolnienie)
 • pomiary upraw rolnych do wniosków ARMiR
 • wznowienia granic działek
 • podziały działek
 • oraz innych prac na potrzeby geodezyjnej obsługi inwestycji.