Dokumentacja geodezyjna powstaje w wyniku prac geodezyjnych polegających na projektowaniu i wykonywaniu pomiarów geodezyjnych przy wykorzystaniu różnych technik. Dokumentacja kartograficzna natomiast jest ściśle związana z dokumentacją geodezyjną, powstaje jednak podczas opracowania map i ich pochodnych. Generalizując możemy powiedzieć, że dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, to rodzaj dokumentacji, który za pomocą znaków umownych pozwala odtworzyć obszar, które został pomniejszony przy użyciu skali i w oparciu o określone reguły matematyczne zapisany w formie płaskiej.