Wytyczenie geodezyjne polega na zamontowanie w gruncie znaków geodezyjnych, które wyznaczają główne osie budynku (naziemne i podziemne). Zaznacza się również charakterystyczne punkty domu oraz tzw. repery, czyli stałe punkty wysokościowe. Oznaczony zostaje także zarys przyszłych ław fundamentowych.